Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ασθενών με καρκίνο

Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Δικαιωμάτων των Ασθενών με καρκίνο