Διεκπεραίωση θεμάτων στρατολογίας από τα ΚΕΠ

Διεκπεραίωση θεμάτων στρατολογίας από τα ΚΕΠ

Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β’ Κλάδου/Διεύθυνσης Β4[ΓΕΕΘΑ/Β’ΚΛ/Β4(ΔΝΣ)] και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4480/19.12.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ/Διεύθυνσης Β4(ΔΝΣ) που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ Οι ακόλουθες διοικητικές διαδικασίες Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Β’ ΚΛΑΔΟΣ/Β4 (ΔΝΣ) μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 διαδικασία όπως αυτό ισχύει:

1. Αναβολή κατάταξης των Ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN).

2. Αναβολή κατάταξης των κατεχόντων εκτός της Ελληνικής και τη Γερμανική υπηκοότητα.

3. Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους.

4. Αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

5. Αναβολή κατάταξης για την απόκτηση χρόνου θαλάσσιας υπηρεσίας.

6. Αναβολή κατάταξης για την απόκτηση Ιατρικής ή Οδοντιατρικής ή Κτηνιατρικής ειδικότητας.

7. Αναβολή κατάταξης σε κρατούμενους σε φυλακή ή σε άλλη αρμόδια αρχή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό – απόλυση υπό όρους.

8. Αναβολή κατάταξης λόγω θεραπευτικής αγωγής σε κέντρα θεραπείας εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες.

9. Αναβολή κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού.

10. Αναβολή κατάταξης σε μονίμους κατοίκους εξωτερικού.

11. Αναβολή κατάταξης σε ναυτολογημένους.

12. Αναβολή κατάταξης σε νοσηλευόμενους κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν.

13. Αναβολή κατάταξης των στρατευσίμων που είναι πατέρες δύο ζώντων τέκνων.

14. Αναβολή κατάταξης σε πολιτογραφηθέντες.

15. Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

16. Αναβολή κατάταξης των υπαλλήλων του OHE και υπαλλήλων ειδικευμένων Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών.

17. Αναβολή κατάταξης σε υπηρετούντες στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους.

18. Αναβολή κατάταξης σε υποψήφιους Βουλευτές – Ευρωβουλευτές – Περιφερειάρχες -Δημάρχους.

19. Αναβολή κατάταξης σε υποψηφίους σπουδαστές Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

20. Αναγνώριση ως αντιρρησία συνείδησης.

21. Αναγνώριση υπηρεσίας σε ένοπλες δυνάμεις συμμαχικού κράτους ή κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

22. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης μόνου ή μεγαλύτερου γιου γονέων που έχουν πεθάνει, ο οποίος έχει ένα τουλάχιστο άγαμο και ανήλικο ή άγαμο και ανίκανο για κάθε εργασία αδελφό ή αδελφή.

23. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης πατέρα ενός τουλάχιστον ζώντος ανήλικου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου που έχει σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.

24. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης όσων έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση.

25. Απαλλαγή από την υποχρέωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης των δοκίμων μοναχών ή μοναχών που μονάζουν σε Μονή του Αγίου Όρους ή στη Μονή του Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων.

26. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης των ομογενών, οι οποίοι διέκοψαν τη μόνιμη κατοικία τους στο Αζερμπαϊτζάν, στην Αρμενία, στη Γεωργία, στο Καζακστάν, στην Κιργιζία, στη Λευκορωσία, στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, στο Ουζμπεκιστάν, στη Ρωσική Ομοσπονδία, στο Τατζικιστάν, στο Τουρκμενιστάν, στην Αλβανία και στην Τουρκία, ήρθαν στην Ελλάδα και εγγράφηκαν στο Μητρώο Αρρένων μετά την συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους (έτος γέννησης 1973 έως και 1982).

27. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης πατέρων τριών ή περισσοτέρων ζώντων τέκνων.

28. Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης χήρου πατέρα ενός τουλάχιστον ζώντος ανηλίκου ή ανίκανου για κάθε εργασία άγαμου τέκνου.

29. Απόλυση μετά από εκπλήρωση 3μηνης πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας του μόνου γιου ή αδελφού πρόσωπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα και εξαιτίας αυτής ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκαν εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

30. Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

31. Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων διπλογραμμένων.32. Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, ιατρική ειδικότητα – διδακτορικό).

33. Διακοπή αναβολής κατάταξης για απόκτηση θαλάσσιας υπηρεσίας.

34. Διακοπή αναβολής κατάταξης λόγω υπηρετούντος αδελφού – πατέρα δύο ζώντων τέκνων, – υπηρετούντων σε τακτικές ένοπλες δυνάμεις ξένου κράτους, – πολιτογραφηθέντων, – υποψηφίων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων, – ομογενών.

35. Διακοπή αναβολής κατάταξης Μονίμων Κατοίκων Εξωτερικού.

36. Διακοπή αναβολής κατάταξης Ναυτολογημένων.

37. Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων – ανωτάτων σχολών.

38. Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο έγινε εγγραφή στα Μητρώα αρρένων.

39. Έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης.

40. Εκπρόθεσμη συμπλήρωση – υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ).

41. Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση υποχρέωσης που τίθεται από τη στρατολογική νομοθεσία.

42. Ένταξη σε προηγούμενη ΕΣΣΟ από αυτή που υποχρεούται ο στρατεύσιμος να καταταχθεί.

43. Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης.

44. Εξαγορά του υπολοίπου των στρατιωτικών υποχρεώσεων όσων έχουν συμπληρώσει το 33° έτος της ηλικίας τους.

45. Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που βρίσκονται και διαμένουν στο εξωτερικό κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από την ημερομηνία που υποχρεούνται να καταταγούν.

46. Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που είναι Μόνιμοι Κάτοικοι Εξωτερικού.

47. Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που έχουν δύο ή περισσότερα αδέλφια που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις.

48. Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων, που καλούνται και κατά το προηγούμενο έτος έχουν απολυθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή έχουν καταταγεί σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευσης ή την προηγούμενη πενταετία συμμετείχαν τρεις φορές σε άσκηση εφεδρείας ή μετεκπαίδευσης.

49. Εξαίρεση από την κατάταξη εφέδρων που κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

50. Εξαίρεση από την κατάταξη των εφέδρων, που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα ή ακολουθούν θεραπευτική αγωγή σε ΚΕΘΕΑ.

51. Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των απαλλαγέντων από την υποχρέωση στράτευσης, επειδή κρίθηκαν ακατάλληλοι για στράτευση (Ι/5), με αίτησή τους.

52. Κατάταξη πρότακτου στις Ένοπλες Δυνάμεις.

53. Μειωμένη θητεία ομογενών, που προέρχονται από το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία, τη Γεωργία, το Καζακστάν, την Κιργιζία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, το Ουζμπεκιστάν, τη Ρωσική Ομοσπονδία, το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν, την Αλβανία και την Τουρκία, οι οποίοι διέκοψαν την μόνιμη κατοικία τους στο εξωτερικό, ήρθαν στην Ελλάδα, έκτοτε κατοικούν σε αυτήν και κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή τους σε Μητρώο Αρρένων και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

54. Μετατόπιση της ημερομηνίας κατάταξης λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη για λόγους υγείας.

55. Μεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας.

56. Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων.

57. Παραπομπή για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, για λόγους υγείας, με αίτησή τους.

58. Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας.

59. Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικής Υπηρεσίας.

60. Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις των υποψήφιων Βουλευτών, Ευρωβουλευτών, Περιφερειαρχών ή Δημάρχων. 61. Συμπλήρωση ή καταχώριση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών που λείπουν από τη στρατολογική μερίδα. 62. Τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

61. Συμπλήρωση ή καταχώριση ή ανάκληση στρατολογικών μεταβολών που λείπουν από τη στρατολογική μερίδα.

62. Τμηματική εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

Άρθρο 2
Καθορισμός εντύπων που αντιστοιχούν στις διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας / ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ/Διεύθυνσης Β4(ΔΝΣ) που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ
Τα έντυπα που αντιστοιχούν στις διαδικασίες του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και είναι αυτά που θα χρησιμοποιούνται εφεξής από τα ΚΕΠ και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνσή τους.Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, καταργούνται:
α. Η ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/49/15556/01-06-2009 κοινή υπουργική απόφαση Υφυπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Άμυνας περί «Καθορισμού διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ» (Β’ 1265).
β. Η ΔΟΛΚΕΠ/Φ. 15/28/19161/28-09-2011 κοινή υπουργική απόφαση Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Δ/νση Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και τροποποίηση της ΔΟΛΚΕΠ/Φ Φ15/49/15556/1-06-2009 (ΦΕΚ 1265/Β’) περί «Καθορισμού διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ» (Β’ 2250).
γ. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.15/40/7586/03-03-2017 «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β’Κλάδου/Διεύθυνσης Β4 (ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ/Β4) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)» (Β’ 941).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4480/19.12.2017)

Η απόφαση με τα έντυπα που αντιστοιχούν σε κάθε μια από τις παραπάνω διαδικασίες