Δικαστική αίθουσα για την εκδίκαση της υπόθεσης των Τεμπών

Αριθμ. 18703 οικ. – ΦΕΚ τεύχος Β 1970/29.03.2024
Ορισμός δικαστικού καταστήματος για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, ως δικαστικό κατάστημα για την εκδίκαση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Τεμπών, σε α’ και β’ βαθμό, το Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο συγκρότημα «ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ» (πρώην Τ.Ε.Ι. Λάρισας)

Η παρούσα να γνωστοποιηθεί με κοινοποίηση στον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και με επικόλλησή της στην είσοδο του δικαστικού καταστήματος