Αντικατάσταση αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων έως και 18-01-2015

Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτου που έχουν εκδοθεί μέχρι 18-01-2013 από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας παύουν να ισχύουν και πρέπει να ανανεωθούν μέχρι και 18-01-2015.

Οι άδειες αυτές πρέπει να κατατεθούν (μέχρι και 18-01-2015) στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών προς αντικατάσταση με το νέο έντυπο με την υποβολή μόνο του παραβόλου της εκτύπωσής του.

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα

ΠΔ 51/2012 –  για την άδεια οδήγησης  (ΦΕΚ Α 101)

Άρθρο 18 παράγραφος 2

2. Άδειες οδήγησης μοτοποδηλάτου, οι οποίες χορηγήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστοιχούν στην κατηγορία ΑΜ του παρόντος διατάγματος. Αυτού του είδους οι άδειες οδήγησης, εντός διετίας (έως 19/01/2015) από τη θέση σε ισχύ του παρόντος διατάγματος (19/01/2013), πρέπει να κατατεθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών προς αντικατάσταση με το νέο έντυπο με την υποβολή μόνο του παραβόλου της εκτύπωσής του.

Μετά την λήξη της προθεσμίας αυτής τα έντυπα των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων που έχουν εκδοθεί μέχρι 18-1-2013 από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας παύουν να ισχύουν.

Όσοι οδηγούν με τέτοιου είδους άδεια οδήγησης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του ΚΟΚ

Άρθρο 22
(άρθρο 16 παρ. 2 της οδηγίας 2006/126/ΕΚ)
Ισχύς
1. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει στο σύνολό του από 19/1/2013.

2. Οι διατάξεις:
α) του στοιχείου θ της παρ. 1 του άρθρου 2, β) του στοιχ. β της παρ.2 του άρθρου 4, γ) του στοιχ. δ της παρ.1 και της παρ. 4 του άρθρου 6, δ) των άρθρων 8, 9, ε), καθώς και τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ισχύουν από 19/1/2009.

Σχετικά:

Μοτοποδήλατα. άδεια οδήγησης – άδεια κυκλοφορίας – μεταβίβαση

Διοικητικές διαδικασίες αδειών οδήγησης και οχημάτων μέσω ΚΕΠ

—-
Από τα ΚΕΠ η αντικατάσταση των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων
Πιο γρήγορα, πιο απλά και φιλικά πραγματοποιείται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), η διαδικασία αντικατάστασης των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων που έχουν εκδώσει οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την απόφαση αυτή έλαβε το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για όλους τους κατόχους αδειών μοτοποδηλάτων μέχρι τις 18 Ιανουαρίου 2015.

Η δυνατότητα αυτή στους κατόχους των συγκεκριμένων αδειών εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλει τους τελευταίους 18 μήνες η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αναβάθμιση των ΚΕΠ, έτσι ώστε να γίνουν ο κεντρικός πυλώνας της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Με τον τρόπο αυτό αποσυμφορίζονται οι βεβαρημένες με παράλληλα καθήκοντα αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι πολίτες εκτός από τα 60 σημεία σε όλη την Ελλάδα για την αντικατάσταση των αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων μπορούν να εξυπηρετούνται επιπλέον και από 1.060 σημεία, όσα και τα ΚΕΠ σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει οι πολίτες να έχουν μαζί τους είναι τα εξής:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  • Φωτοτυπία άδειας μοτοποδηλάτου
  • Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας
  • Φωτογραφία τύπου διαβατηρίου