Αλλαγές στα κόμιστρα των ταξί στις διαδρομές προς αεροδρόμια

Αλλαγές στα κόμιστρα των ταξί στις διαδρομές προς αεροδρόμια

Μείωση των κομίστρων ταξί προς αεροδρόμια σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Καβάλα

 

Αριθμ. οικ. Α 32481/1681 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2200/06.06.2020
Καθορισμός συγκεκριμένου κομίστρου ορισμένων διαδρομών με επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ) – ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 εώς 31.10.2020 με βάση τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 13%.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020 και με βάση το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% καθορίζεται συγκεκριμένο κόμιστρο για τις ορισμένες με τις υπ’ αρ. 5, 6 και 7  Υ.Α. διαδρομές με Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) – ΤΑΞΙ αυτοκίνητα στο νομό Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Ενότητα Καβάλας, ως εξής:

1. Στον νομό Αττικής για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης τον διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τέλος σε σημείο εντός του δακτυλίου, που σχηματίζουν οι  λεωφόροι και οδοί Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλ. Ηλιού – Α. Φραντζή – Λ. Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Αλεξάνδρας (συμπεριλαμβανομένων και των αναφερομένων λεωφόρων – οδών), και αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου καθορίζεται στο ποσό των 35 € (τιμολόγιο 1) για τις ώρες 05:00’ – 00:00’ και 49 € (τιμολόγιο 2) για τις ώρες 00:00’ έως 05:00

2. Στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης τον Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και σημείο λήξης οποιοδήποτε σημείο στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης που περικλείεται εντός της περιοχής που οριοθετείται από τις οδούς Αγίας Σοφίας – Ολυμπιάδος – Ηφαιστείωνος – Αγίου Δημητρίου – Δραγουμάνου – Μαργαροπούλου – Αγίων Πάντων – Γιαννιτσών – Στ. Βουτυρά – Στ. Καρατάσου – Ναυάρχου Κουντουριώτου – Λεωφόρο Νίκης, και αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου καθορίζεται στο ποσό των 18 € (τιμολόγιο 1) για τις ώρες 05:00 – 00:00 και 26 € (τιμολόγιο 2) για τις ώρες 00:00’ έως 05:00

3. Στην Δ.Ε. Καβάλας, για τις διαδρομές που εκτελούνται με σημείο έναρξης τον Κρατικό Αερολιμένα Καβάλας «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και τέλος οποιοδήποτε σημείο της Δ.Ε. Καβάλας που περικλείεται εντός της περιοχής που οριοθετείται από το τέρμα της οδού Νυρεμβέργης (Δημοτικά Κοιμητήρια), το τέρμα της οδού Τενέδου, την Περιμετρική οδό, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο και την Ιερά Μονή του «ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΑ», και αντίστροφα, το τιμολόγιο κομίστρου για όλο το 24ωρο καθορίζεται στο ποσό των 35 €.

4. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις υπ’ αρ. οικ. 61510/5758/2011 (Β ́ 5), Α 35070/3360/2013 (Β ́ 2738), Α 44656/2521/2017 (Β ́ 2641) και Α 54501/5518/2014 (Β 227) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020
 

Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως

Αριθμ. οικ. Α 32546/1683 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2200/06.06.2020
Καθορισμός του ελάχιστου τιμήματος μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως, κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020 συνεπεία της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020 καθορίζεται, συνεπεία της μείωσης του συντελεστή Φ.Π.Α. σε 13% για συγκεκριμένες υπηρεσίες, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών στα ογδόντα δύο ευρώ (82 €).

Αντιστοίχως, το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριάντα λεπτών (30’), ορίζεται στα τριάντα έξι ευρώ (36 €)

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020