Δικαιώματα εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

Συνήγορος του Πολίτη
Δικαιώματα εργαζομένων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ

Με έγγραφό του το οποίο απεστάλη στα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών τον Ιούλιο 2014, επανακοινοποιήθηκε τον Φεβρουάριο 2015 και δημοσιεύθηκε το Μάρτιο 2015, ο Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε επισημάνσεις και προτάσεις προκειμένου να διασφαλισθούν τα θεμελιώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των απασχολούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα βάσει του ν. 4152/2013, τα οποία κατοχυρώνονται και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για όλους τους εργαζομένους (κανονική άδεια μετ’ αποδοχών, προστασία της μητρότητας, διευκολύνσεις εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις), καθώς και η προστασία θυμάτων εργατικών ατυχημάτων και η ασφαλιστική κάλυψη λόγω ασθενείας ή ατυχήματος.

Με τα άρθρα 1 και 2 του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», συμπληρώνονται και τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 4152/2013 και της ΚΥΑ 4.31879/3.1604/2014 και συστηματοποιείται η σχετική νομοθεσία. Η υιοθέτηση της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας, θα οδηγήσει στην άρση των κενών προστασίας και στην προσαρμογή του νομικού καθεστώτος των απασχολουμένων στα προγράμματα σε θεμελιώδεις κανόνες της ευρωπαϊκής και εσωτερικής εργατικής νομοθεσίας

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/synoyh-diamesolavhshs-koinwfelh-programmata-12-2015.pdf”]