Δικηγόροι. Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς έτους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΕΤΑΑ)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΤΑΑ / ΤΑΝ)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΤΑΑ / ΤΕΑΔ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΙΣΘΩΝ
ΑΘΗΝΑ, 1/12/2014

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ & ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ

Η ασφαλιστική εισφορά του έτους 2014 καταβάλλεται (εμπρόθεσμα) πλήρως εξοφλημένη (με την παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου με ένσημα και την καταβολή του υπόλοιπου ποσού σε χρήμα) έως το τέλος του πρώτου διμήνου του έτους 2015.

Για τον εργοδότη Δικηγόρου με έμμισθη εντολή η καταβολή της ετήσιας ασφαλιστικής εισφοράς (2/3) για το 2014 έχει καταληκτική ημερομηνία την 31/01/2015.

Ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΑΑ/ΤΑΝ και ΕΤΑΑ/ΤΕΑΔ έτους 2014 οφειλετών ασφαλισμένων που βρίσκονται σε ρύθμιση οφειλών, με οποιονδήποτε νόμο ρύθμισης και με το Ν.4305/2014, πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ και εμπρόθεσμα προκειμένου να ισχύει η ρύθμισή τους.

Η ασφαλιστική εισφορά έτους 2014 δεν υπάγεται σε ρύθμιση οφειλών με το Ν.4305/2014, δεδομένου ότι στο νόμο αυτό υπάγονται ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 30/9/2014.

Αίτηση υπαγωγής σε ρύθμιση οφειλών Ν.4305/14 παλαιότερων ετών έως και του έτους 2013 που θα υποβληθεί από 1/1/15 – 31/3/2015 προϋποθέτει την εφάπαξ και εμπρόθεσμη καταβολή της εισφοράς του 2014 έως 28/2/2015.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΑ / ΤΑΝ