Τι χρειάζεται ο δικηγόρος για να εκπροσωπεί τον εντολέα του στις δημόσιες υπηρεσίες

Τι χρειάζεται ο δικηγόρος για να εκπροσωπεί τον εντολέα του στις δημόσιες υπηρεσίες

Για την εκπροσώπηση εντολέως από δικηγόρο χρειάζεται να προσκομίζει νομιμοποιητικά έγγραφα ή αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί ΔικηγόρωνΤο παραπάνω ζήτημα δημιουργήθηκε με την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον ΕΦΚΑ, η οποία έρχεται σε αντίθεση με προεκδοθείσα, επί του ιδίου θέματος, εγκύκλιο του  Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Συγκεκριμένα:

Στην εγκύκλιο 23/9-5-2018 του ΕΦΚΑ αναφέρονται τα εξής:

Ο δικηγόρος που προσέρχεται στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου πολίτη για να υποβάλει αίτηση ή να παρακολουθήσει την πορεία της υπόθεσής του με τη λήψη πληροφοριών ή να παραλάβει την τελική διοικητική πράξη, πρέπει να είναι νομίμως εξουσιοδοτημένος από τον ενδιαφερόμενο είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με εξουσιοδότηση ή οποία φέρει την βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή

ΕΦΚΑ. Τι χρειάζεται για την εκπροσώπηση των Πολιτών στις διοικητικές αρχές

Αντίθετα

Στην εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 11853/6.5.2009 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρονται τα εξής:

Οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, γιατί ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό τους ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που τους δίδεται, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων

Δικηγόροι. Εκπροσώπηση πολιτών ενώπιον διοικητικών αρχών

 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων απέστειλε στον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ το παρακάτω αίτημα:

Αίτημα του Προέδρου της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων προς τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, σχετικά με την εκπροσώπηση εντολέως από δικηγόρο και την νομιμοποίησή του ενώπιον των υπηρεσιών του Φορέα

Με αφορμή την έκδοση της 23/2018 εγκυκλίου του ΕΦΚΑ που αφορά την εκπροσώπηση εντολέως από δικηγόρο και την νομιμοποίηση του τελευταίου ενώπιον των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, υπό την ιδιότητα του αν. μέλους ΔΣ του ΕΦΚΑ, υπέβαλε αίτημα στον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Λάμπρο Σέμπο, προκειμένου να συμπεριληφθεί το θέμα στην προσεχή συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, ως εξής:Επ’ αφορμή της εκδόσεως της 23/2018 εγκυκλίου του ΕΦΚΑ «Εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές αρχές», που αφορά και την εκπροσώπηση εντολέως από τον δικηγόρο και την νομιμοποίηση του τελευταίου ενώπιον των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ , αιτούμαι να τεθεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΦΚΑ της 24.5.2018 το παραπάνω θέμα, ιδίως ενόψει της ύπαρξης εγκυκλίου του Υπ.Ες. περί του ότι ο δικηγόρος δεν χρειάζεται να προσκομίζει νομιμοποιητικά έγγραφα όταν ενεργεί για λογαριασμό του εντολέως του.

Συγκεκριμένως, κατά την υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ /Φ.18/οικ.11853/6.5.2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του πληρεξουσίου δικηγόρου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ως εκ τούτου, οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο.

Με τιμή,

Δημήτριος Βερβεσός
αν. Μέλος ΔΣ ΕΦΚΑ

Μετά το παραπάνω αίτημα εκδόθηκε η 28/18.06.2018 τροποποιητική εγκύκλιος ΕΦΚΑ η οποία αναφέρει ότι οι δικηγόροι δεν θεωρούνται τρίτα πρόσωπα όταν εκπροσωπούν τους εντολείς τους και δικαιούνται να παραλαμβάνουν έγγραφα διοικητικών υπηρεσιών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, αφού ως εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο του τελευταίου ισχύει και αρκεί η νόμιμη προφορική εντολή που του δίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις Ν.4194/2013 (Κώδικας περί Δικηγόρων ΦΕΚ 208 Α)