Δήλωση απόδοσης φόρου ζύθου

Αριθμ. ΠΟΛ. 1022 – ΦΕΚ B 367 – 17.02.2016
Καθορισμός της διαδικασίας καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου μετά τις ρυθμίσεις των διατάξεων των περ. 13, 14 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ12 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α ́ 94).