Δημοψήφισμα 2015. Αποτελέσματα

Αριθμ. 24600 – ΦΕΚ B 1480 – 14.07.2015
Δημοσίευση γενικού οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015