ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ. Πρόσληψη 2 ηλεκτροτεχνιτών

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ [ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ]

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες