ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ. Πρόσληψη 8 ατόμων

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Άργους – Μυκηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών εποχικών αναγκών με τη διαδικασία του άρθρου 206 παρ.1 του ΚΚΔΚΥ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες