ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ. Πρόσληψη 15 ατόμων

Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 2μηνης διάρκειας για τις ανάγκες των Παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες