Προσλήψεις στον Δήμο Αιγάλεω – 40 θέσεις εργασίας

Ο δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει την πρόσληψη 40 εργατών καθαριότητας για 2 μήνες.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου

στο Δημοτικό κατάστημα (Ιερά οδός 364 & Κάλβου – τηλ. 2132044930-959) κατά τις ώρες 09:00-14:00.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από τις 20/11/17 έως και τις 24/11/17 και ώρες 09 π.μ. έως 02 μ.μ.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα προσωπικού ιδιωτικού δικαίου στο Δημοτικό κατάστημα (Ιερά οδός 364 & Κάλβου – τηλ. 2132044930-959) κατά τις ώρες 09:00-14:00.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 20/11/17 έως και τις 24/11/17.