Προσλήψεις στο δήμο Ελευσίνας

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου ΙΔΟΧ διάρκειας δώδεκα μηνών για ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό του Δημοτικού Ιατρείου για το έτος 2017

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες