ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Πρόσληψη 3 ατόμων

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες