ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ. Πρόσληψη 4 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες