ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. Προσλήψεις

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Προγραμματισμός προσλήψεων ΣΜΕ με αντίτιμο 2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι. Δ.Ο.Χ.), διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση , για την υλοποίηση των Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2015-2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες