Αποτελέσματα πρόσληψης εργασιακών συμβούλων ΔΥΠΑ

Σήμερα, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων για τις 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση www.dypa.gov.gr

 

Οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων ΣΟΧ 1 2022 ανά Υπηρεσία

Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων ΣΟΧ1 2022

Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων ΣΟΧ1 2022