ΔΗΜΟΣ ΙΟΥ. Προσλήψεις

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠ-13 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΔΗΓΩΝ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες