ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Πρόσληψη 8 ατόμων

Καθορισμός ειδικοτήτων έκτακτου προσωπικού (ΕΣΠΑ) με σύμβαση ορισμένου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου μετά την υπ΄αριθμό 33/2006 ΠΥΣ

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες