ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Πρόσληψη 20 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2014

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες