ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Πρόσληψη 7 γυμναστών

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Π.Φ.Α.

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες