ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Πρόσληψη ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΩΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΤΟ ΜΗΝΑ

Το κείμενο της προκήρυξης