Δήμος Καρπάθου. Πρόσληψη δικηγόρου

Δήμος Καρπάθου. Πρόσληψη δικηγόρου

Προκήρυξη για την πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στον Δήμο Καρπάθου