ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Προσλήψεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2 ΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες