ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. Πρόσληψη 5 ατόμων

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και καθορισμός ειδικοτήτων

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες