ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ. Προσλήψεις

Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2016.
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες