ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Πρόσληψη 16 ατόμων

Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες