ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ. Προσλήψεις

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού χρονικής διάρκειας συμβάσεων έως δύο (2) μήνες για κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών Υπηρεσίας Καθαριότητας

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες