ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ. Προσλήψεις

Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΦΑ ΓΙΑ ΠΑΓΟ 2016-2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2016 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Ν.Π.Δ.Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μαρκοπούλου Μεσογαίας» για το έτος 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΦΑ ΓΙΑ ΠΑΓΟ 2016-2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΠΑΓΟ) 2015-2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες