Δήμος Ναυπακτίας. Πρόσληψη δικηγόρου

Ο Δήμος Ναυπακτίας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου παρ. Εφέταις, με σχέση έμμισθης εντολής και πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/05/dikigoros-nafpaktias.pdf”]