ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή

323/2015 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και γραμματέα, καθώς και των αναπληρωματικών τους, για την επιλογή έμμισθου δικηγόρου με τη διαδικασία του αρ. 43 του Ν. 4194/2013