ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες