Δήμος Ορεστιάδας. Προσλήψεις

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες