ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ. Πρόσληψη ΙΑΤΡΩΝ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
Πρόσληψη ΙΑΤΡΩΝ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 19/2015 ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 2015-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΜΕ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ»
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες