ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. Πρόσληψη 42 ατόμων

Λήψη απόφασης περί προγραμματισμού Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού για τις υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα με Σχέση Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2015

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες