ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ. Πρόσληψη ατόμων

Απόφαση Δ.Σ. Αρ. 39 Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2015

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες