ΤΕΙ Αθήνας. Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθηγητών

Προκήρυξη Πλήρωσης Θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες