Κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών δημοτολογίου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών δημοτολογίου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Απλουστεύονται οι διαδικασίες μέσω της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Εθνικού Δημοτολογίου και του Πληροφοριακού Συστήματος της Εκπαίδευσης «myschool».

Συγκεκριμένα καταργείται η προσκόμιση πιστοποιητικών σε τέσσερις διαδικασίες τις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στις ακόλουθες:

 1. Στην εγγραφή των μαθητών στο Νηπιαγωγείο.
 2. Στην εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού.
 3. Στη διόρθωση των προσωπικών στοιχείων των μαθητών των υπολοίπων τάξεων στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου.
 4. Στην ορθή έκδοση απολυτηρίων τίτλων σπουδών (ΣΤ’ Δημοτικού, Γ’ Γυμνασίου, Γ΄ Λυκείου).

Με τη διασύνδεση, γονείς και σχολικές μονάδες απαλλάσσονται από την υποχρέωση αναζήτησης δικαιολογητικών για στοιχεία που μπορούν να καλυφθούν από τα ηλεκτρονικά στοιχεία του Εθνικού Δημοτολογίου ενώ μειώνονται σημαντικά η ταλαιπωρία για τους ενδιαφερόμενους αλλά και το κόστος τόσο για τους ίδιους, όσο και το Δημόσιο.

Πόσους αφορούν:

 1. Σύνολο μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.400.000
 2. Αριθμός παιδιών με έτος γέννησης 2010 (Α’ Δημοτικού): 114.766
 3. Αριθμός παιδιών με έτος γέννησης 2011 (Νήπια) : 106.428
 4. Αριθμός παιδιών με έτος γέννησης 2012 (Προνήπια) : 100.371
 5. Επίσης ζητούνται πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης οποτεδήποτε χρειάζεται ταυτοποίηση στοιχείων κηδεμόνα (δηλαδή αν ζητηθεί έστω μία φορά κατά την διάρκεια των 13 ετών φοίτησης ενός παιδιού, τότε ο όγκος είναι 1.400.000 πιστοποιητικά)

Εξοικονόμηση Χρόνου και Κόστους

 • Θεωρώντας ότι ο χρόνος ενασχόλησης κάθε υπαλλήλου (δημοτικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί) στην περίπτωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης ενός πιστοποιητικού ανέρχεται σε 5 λεπτά για τον καθέναν, η αναζήτηση 1.400.000 πιστοποιητικών γέννησης που θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή τουλάχιστον μία φορά για το σύνολο των μαθητών, αντιστοιχεί σε 233.333 εργατοώρες ή 33.333 εργατοημέρες. Οι ημέρες αυτές αντιστοιχούν σε ετήσια εργασία 159 υπαλλήλων.
 • Επίσης, κάθε έτος για τις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά απαιτούνται περίπου 240.000 πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε 40.000 εργατοώρες ή 5.714 εργατοημέρες. Οι ημέρες αυτές αντιστοιχούν σε εργασία 27 υπαλλήλων ανά έτος.
 • Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εξοικονόμηση που προκύπτει από την κατάργηση των εκτυπώσεων καθώς και από τα τέλη επικοινωνίας (ΦΑΞ, Τηλέφωνα)

Πηγήminadmin.gov.gr