ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ. Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες