ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ. Πρόσληψη 10 ατόμων

Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (1η ανακοίνωση)

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες