Δήμος Ψαρών Χίου. Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Ψαρών – Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ψαρών Χίου, που εδρεύει στα Ψαρά.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υποβολή αιτήσεων και προθεσμία συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΨΑΡΑ ΧΙΟΥ Τ.Κ.82104 και ειδικότερα απευθύνοντάς την στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ υπόψη κ. Ν. ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ (τηλ. επικοινωνίας: 2274350117).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 3/7 έως και 14/7/2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση :
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΕΣΕΩΗΧ-3ΜΨ/document

Πηγή: Δημοσιογραφικά – ydmed.gov.gr