Ειδικοί Φρουροί ΕΛΑΣ. Τελικός πίνακας και πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων πρόσληψης 1500 Ειδικών Φρουρών

Ειδικοί Φρουροί ΕΛΑΣ. Τελικός πίνακας και πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων πρόσληψης 1500 Ειδικών Φρουρών

Τελικός πίνακας και πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων διαγωνισμού για την πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία 1500 Ειδικών ΦρουρώνΑνακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με τη δημοσίευση του τελικού αναμορφωμένου πίνακα πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών 2019 και του προγράμματος των προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικών, υγειονομικών και αθλητικών), στις οποίες θα υποβληθούν οι υποψήφιοι/ες Ειδικοί Φρουροί

 

Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ψυχοτεχνικών, υγειονομικών και αθλητικών) υποψηφίων διαγωνισμού 2019 για πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία

 

Τελικός αναμορφωμένος πίνακας πληρούντων τα προσόντα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών 2019

 

 

Σχετικά:

Ειδικοί Φρουροί ΕΛΑΣ. Προκήρυξη για προσλήψεις. Προσόντα και δικαιολογητικά

Σύσταση οργανικών θέσεων ειδικών φρουρών ΕΛΑΣ

Ειδικοί Φρουροί ΕΛΑΣ. Η Προκήρυξη του διαγωνισμού για πρόσληψη 1500 Ειδικών Φρουρών