ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ. Προσλήψεις – 6 θέσεις εργασίας

 

Ο δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών αντιπυρικής περιόδου και ενός (1) ατόμου, προς κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν μετά την οικειοθελή αποχώρηση της Βοηθού Νοσηλεύτριας εργαζόμενης στη δομή ¨Κοινωνική Μέριμνα.

5 ΥΕ Εργατών/Εργατριών Πυρασφάλειας.

1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών.

Υποβολή αιτήσεων: Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου – Γραφείο Πρωτοκόλλου (αρμόδια υπάλληλος Σαμαρά Γαρυφαλλιά τηλ. 2551350819), μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών από 11-7-2017 έως και 17-7-2017 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το κείμενο της προκήρυξης