ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ. Προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1.2017 ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες