ΑΕΝ ΣΥΡΟΥ. Πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες