ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ. Προσλήψεις

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Προκήρυξη πρόσληψης καθαριστών/καθαριστριών με σύμβαση έργου για την καθαριότητα σχολικών μονάδων
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων Σχολικών Τροχονόμων
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες