Προσλήψεις στο δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Πρόσκληση προς όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς Άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αρδευτική περίοδο 2017 να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 29-03-2017 έως και 07-04-2017 στην έδρα του Δήμου, στο Δημοτικό Κατάστημα Ζαγοράς, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες