ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Προσλήψεις

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών: Πρόσληψη 6 Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες